Kapat !

Armağan Oyuncak Online Satış Sitesi

BİLGİ BANKASI
Faydalı Bilgiler
Sık Sorulan Sorular
Sık Sorulan Sorular
CE İşaretinin anlamı nedir?
Detay...

CE  İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu"Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.
 
CE  İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir.  Şu an sayısı 25'i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE  İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standardlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu
 olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.
 
CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir. 
 
 

Hangi yaş hangi oyuncak?
Detay...

1 – 4 ay, diş kaşıma halkaları, beşik ve karyolaya asılan renk, boyut ve şekillerdeki oyuncaklar. Müzik kutuları, çıngırak, rüzgar çanları
 
4 – 8 ay, renkli, şekilli, ses çıkaran ufak tefek oyuncaklar. Emip çiğneyebileceği oyuncaklar, dokunma, basma, sıkma hareketleri ile ses çıkaran hareket eden oyuncaklar.
 
8 – 12 ay, ipinden çekince hareket eden tekerlekli oyuncaklar. Birbiri içine geçen kaplar. Banyo içinde yüzen oyuncaklar. Toplar, basit bebekler. İçine girebilecek büyük kutular.
 
12 – 18 ay, tahta-lastik-metal-kumaş vb. malzemelerden yapılmış dayanıklı oyuncaklar. İtmeli-çıkmalı-ses çıkaran küçük oyuncaklar. Öykü kasetleri, resimli kitaplar.
 
18 – 24 ay, parmak kuklaları – küçük hayvan figürleri – tekrar eden sözlerden oluşmuş ritmik müzik kasetleri. Su havuzu ve oyuncakları, bebekler, bol resimli hikaye kitapları.
 
2 yaş, bisiklet – pedallı araba, büyük tekerlekli kamyonlar, arabalar, trenler. Büyük tüylü oyuncaklar, ses çıkaran oyuncaklar, büyük parçalı puzzle, oyuncak mutfak donanımı, yıkama ve ütülemeyi taklit eden oyuncaklar, oyuncak telefon, büyük oyuncak ev. Kazıcı, taşıyıcı oyuncaklar. Basit zeka küpü oyunu.
 
3 yaş,  yetişkinlerin kullandığı her türlü ev malzemelerinin taklidi, yetişkin giysileri, balık – olta oyunları, iri parçalı puzzle, resim malzemeleri, oyun hamurları, basit domino oyunu, parmak boyası, büyük boy Legolar, bol resimli hikaye kitapları.
 
4 yaş, büyük parçalı puzzle, orta boy Legolar, kuklalar, her türlü resim malzemeleri, resim ve öykü kitapları, hafıza oyunları, basit sayı kavramını içeren oyunlar, tahta ve tebeşir, küçük bahçe gereçleri.
 
5 yaş, çeşitli meslek gruplarının kullandığı her türlü malzemenin taklidi olan oyuncaklar. 8-12 parçalı puzzle, uzun-ayrıntılı-resimli öykü kitapları, sayı kavramını-trafik kurallarını içeren oyunlar, fazla bakım istemeyen ev bitkileri, mıknatıslar, büyüteç, ailece oynanabilecek oyunlar.

CE uygunluk belgeniz var mı?
Detay...

Oyuncaklar Direktifinin 11. maddesi ve II No.lu eki oyuncaklara iliştirilmek zorunda olan ibarelerle ilgili temel gerekleri içerir. İmalatçının veya Topluluk içinde yetkili temsilcisinin veya ithalatçının adresinin yanında CE işareti, imalatçının ticari markası veya ticari unvanı da oyuncağın veya ambalajın üzerine görülebilir, kolayca okunabilir ve silinmeyecek bir biçimde iliştirilmelidir. Küçük oyuncaklar veya küçük parçalardan oluşan oyuncaklar söz konusu olduğunda, ilgili ayrıntı ve özellikler de ambalaja, etikete veya kullanım kılavuzuna iliştirilebilir. Sözü edilen özelliklerin oyuncağa iliştirilmediği durumlarda, bunların muhafaza edilmesinin akıllıca olacağı hususunda tüketicinin dikkati çekilmelidir.
 

Ürün kaliteniz nedir?
Detay...

1. Ürün ile ilgili direktif / direktifleri belirlenir.
 
2. Varsa uyumlaştırılmış standartlar tespit edilir.
 
3. Modül veya modüller kombinasyonu seçilir.
 
4. Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediğini belirlenir.
 
5. Uygunluk değerlendirmesine müteakiben, uygunluk beyanı ve gerekiyorsa diğer dokümanlar hazırlanır.
 
6. Teknik dosya düzenlenir ve muhafaza edilir
 
7. Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye '' CE '' işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir.
 

Değişim ve iade şartları nelerdir?
Detay...

- Alınan ürünün değişim ve iade işlemleri için fişinin ve kredi kartıyla ödeme belgesinin getirilmesi zorunludur.
- Değişim ya da iade işlemi yapılacak ürünün
- a) Orijinal ambalajında olması
- b) Orijinal satış fiyatını kaybetmemiş durumda olması
- c) Ürünün alım tarihinden itibaren 30 günü geçmemiş olması.
- gerekmektedir.
 

Hangi yaşa hangi oyuncak hitap eder?
Detay...

0+ duyu
6 ay + kavrama
12 ay +hareket
6-36 ay ilk yaş eğitim
12 ay + keşfetme
18 ay + taklit etme
2-7 yaş okul öncesi eğitim

Ürünleriniz Çin malı mı?
Detay...

Oyuncak piyasasının %95’i yurt dışında üretilip Türkiye’ye getiriliyor. Burada asıl soru ürünün hangi firma için ne şartlarda, TSE standartlarına uygun olarak üretilip üretilmediğidir. Ambalaj üzerinde üretici firma, ithalatçı bilgisi ve CE etiketinin olması ürünün dünya standartlarında satılabilirliğinin ve güvenilirliğinin belgesidir.

Her hakkı saklıdır. Armağan © 2011
Tasarım ve Programlama